Hoe

iWill stelt het succes van uw bedrijf centraal: wat heeft u nodig om het maximale uit uw bedrijf en uit uzelf te halen? Dat kan een klankbord zijn, een plan tot innoveren, hulp bij organisatieontwikkeling of het bepalen van een visie of strategie. iWill heeft hiervoor een eigen aanpak ontwikkeld, waarin uw persoonlijke ondernemersdoel altijd leidend is.

Klankbord voor ondernemers

Weet u het nog? Met welke droom u uw onderneming begon? Of wordt u overvallen door de dagelijkse praktijk? Ondernemen is een moeilijk vak! Het werk stopt nooit en u draagt een grote verantwoordelijkheid. Bovendien vervult u als ondernemer diverse rollen: u bent directeur, aandeelhouder, manager en medewerker. Rollen met soms conflicterende belangen en prioriteiten. Het is niet altijd eenvoudig om hierin het overzicht te bewaren en altijd de goede besluiten te nemen. De kunst is om te werken aan het bedrijf en niet alleen in het bedrijf.

Eerlijke feedback
iWill kent de complexiteit van het ondernemerschap en heeft de competenties en ervaring om u hierin te coachen. iWill denkt mee, plaatst uw ideeën in een ander licht, geeft eerlijke feedback en helpt bij het oplossen van problemen. Uw eigen ambities en mogelijkheden vormen daarbij het startpunt. U krijgt nieuwe ideeën en inspiratie om de volgende stap te zetten. Zo vergroot u niet alleen de slagkracht van uw onderneming, maar ook uw eigen effectiviteit en persoonlijk welzijn.

Business Bouwen

Een gezonde onderneming streeft naar groei en ontwikkeling. Enerzijds de kansen in de markt benutten en anderzijds uw  organisatie en uw medewerkers op een hoger niveau krijgen. Maar waar begint u? Hoe maakt u de stap van voornemen naar resultaat? iWill is helder in het antwoord: door te handelen. Een plan heeft geen waarde zonder concrete actie.

Planmatig
Met de doelgerichte aanpak van iWill werkt u concreet aan de gewenste groei van uw bedrijf en uw organisatie. iWill verbindt uw visie voor de toekomst aan het doen én laten in de dagelijkse praktijk. U krijgt de juiste tools in handen om prestaties te meten, zodat tijdig kan worden bijgestuurd – per jaar, kwartaal en per maand. In de aanpak van iWill wordt ook duidelijk welke competenties bij het management en de medewerkers vereist zijn. Zo werkt u planmatig aan resultaat.

Visie en strategie in een digitaal tijdperk

Wat is uw koers richting de toekomst? Hoe blijft u onderscheidend in de markt? En welke mogelijkheden van nieuwe media zet u in voor uw bedrijf? Als ondernemer is het aan u om daarvoor een visie en strategie te formuleren en uw medewerkers daarin mee te nemen. Een heldere koers geeft immers richting en zorgt voor samenhang tussen tactische en operationele beslissingen.

Toekomstbestendig
iWill helpt u om stapsgewijs uw visie en strategie te bepalen: uw doelen voor de toekomst en de route daar naartoe. Het is de vaste overtuiging van iWill dat een toekomstbestendig bedrijf de mogelijkheden van het digitale tijdperk ten volle benut. Daarom speelt de effectieve inzet van internet en digitale media in dit proces een toonaangevende rol. iWill helpt verder bij de vertaling in een duidelijke doelgroepenbenadering en concrete marketing- en salesplannen. Zo werkt u concreet aan een gezonde toekomst.

Business innovatie

Het internet heeft de wereld blijvend veranderd. En er staan nieuwe ontwikkelingen op stapel: innovaties volgen zich in rap tempo op. Hoe behoudt uw bedrijf op langere termijn zijn toegevoegde waarde? Waar liggen de kansen om te vernieuwen? Wat houdt digitale transformatie voor uw onderneming in? iWill begeleidt u in uw ontdekkingsreis op zoek naar nieuwe groeikansen.

Inspirerende workshop
Samen met iWill neemt u uw business onder de loep. In inspirerende workshops brengt u trends op het gebied van internet en social media in kaart en werkt u aan kennisontwikkeling. iWill kent de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van nieuwe media en helpt u om te bepalen hoe uw bedrijf daarop kan inspelen. Zo werkt u aan een voorsprong  in uw business.